digitalisering 

– Ved å involvere pårørende til pasienter med demens digitalt, kan vi få opplysninger på forhånd. Og legen kan få vite mer om pasientens fungering sett fra pårørendes ståsted før de kommer til time.

Nye måter å samhandle på 

Flere og flere pasienter trenger innleggelse på sykehus og oppfølging på poliklinikk. Dette gjør at det er viktigere enn noen gang å effektivisere og forbedre hvordan vi innhenter opplysninger og hvordan vi kommuniserer med pasientene våre. Ved hjelp av digitale skjema, er det mulig å følge pasienten tettere uten at pasienten trenger å møte opp på sykehuset. Pasienten kan følges opp i hjemmet og på den måten får man utvekslet viktig informasjon og sparer både pasienten og sykehuset for tid og ressurser. 

Haraldsplass har siden 2018 jobbet med å øke bruken av digitale løsninger og har frem til 2022 i hovedsak hatt fokus på ortopediske pasienter, men har nå fokus på bruken av digitale skjema (Checkware) til flere pasientgrupper. Anestesiavdelingen har utviklet egenerklæringsskjema som alle som skal bli operert må svare på og Haraldsplass har i samarbeid med HelseNorge, leverandør og HVIKT (Helse Vest IKT) startet med å sende disse skjemaene ut via HelseNorge-plattformen. Dette fører til at pasienten har færre kommunikasjonskanaler å forholde seg til og sykehuset er tryggere på at pasienten får med seg nødvendig informasjon. 

I 2022 har medisinsk avdeling startet opp med å sende ut skjema til pasienter med mage/tarm-problematikk og til pasienter ved hypokonderklinikken. Nå starter vi med å sende ut spørreskjema til pårørende til pasienter som blir utredet for demens. 

– Ved å involvere pårørende til pasienter med demens digitalt, kan vi få opplysninger på forhånd. Og legen kan få vite mer om pasientens fungering sett fra pårørendes ståsted før de kommer til time, sier fagdirektør Petter Thornam. 

Innovasjonsprosjekt

I 2022 fikk kirurgisk klinikk innovasjonsmidler av Helse Vest for å jobbe med videreutvikling i prosjektet “Digitalisering av pasientoppfølging på kirurgisk klinikk”. 

Dette er et helhetlig prosjekt som jobber med å optimalisere den digitale flyten i våre kirurgiske pasientforløp. I prosjektet er det for eksempel utviklet skjema til alle pasienter som er operert dagkirurgisk for å høre om hvordan det går etter operasjonen og om det er nødvendig med kontakt med sykehuset på grunn av for eksempel blødning eller smerter. Pasienter som rapporterer at de har behov blir oppringt av sykepleier samme dag. Denne løsningen startet sykehuset med i august og vi erfarer at pasientene bruker løsningen i stor grad og tilbakemeldingene på brukervennlighet er positive. 

Arbeidet med å lage informasjonsvideoer på utvalgte dagkirurgiske forløp er startet og er i samarbeid med VID vitenskapelige høyskole. 

– Vi vet at det kan være utfordrende for pasienter å få med seg alt som blir sagt når de er på time på sykehuset, men ved å sende ut informasjonen på video kan pasienten se på videoen hjemme hos seg selv og se den så ofte det er behov for det, sier fagdirektøren. 

FAKTA:  
Checkware er et webbasert system som sender ut ulike skjema, informasjonsmateriell og lignende til pasienter som de kan svare på i ro og fred hjemme, enten før de kommer til time eller som en egen konsultasjon slik at de slipper å møte sykehuset. Svarene kommer over i pasientens journal og blir tilgjengelig for pasientens behandler. Dette er et system som er i bruk i alle foretak Helse Vest og noen av løsningene bli laget i samarbeid med de andre sykehusene og fagmiljøene.