Ledergruppen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus består av: 

Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen 
Viseadministrerende direktør, Fagdirektør Petter Thornam
Økonomidirektør Vidar Solheim
Klinikkdirektør, kirurgisk klinikk Frank Olsen
Klinikkdirektør, medisinsk klinikk Åse Therese Nordstrønen 
Klinikkdirektør, medisinsk diagnostikk og fellestjenester Roger Sørheim
Klinikkoverlege, kirurgisk klinikk Jesper Blomquist
Klinikkoverlege, medisinsk klinikk Martina Moter Erichsen
Direktør for innovasjon, teknologi og utvikling Terje Johannessen
Direktør HR og organisasjon Terje Flotve
Direktør for strategi og samhandling Rebekka Ljosland
Administrasjonskonsulent Anne Marie Gjernes