- Vi er veldig begeistret for å ha fått avtale på postbariatri og brystreduksjoner. Det er en pasientgruppe som vi har god erfaring med å behandle og som vil bli godt ivaretatt hos oss.

Hildur Skuladottir, overlege ved kirurgisk avdeling.

Utvidet behandlingstilbud ved seksjon for plastikkirurgi 

Fra og med oktober 2022 har Haraldsplass Diakonale sykehus inngått avtale med Helse Vest om fjerning av overflødig hud etter massivt vekttap og brystreduksjoner.

Seksjon for plastikkirurgi har utvidet sitt behandlingstilbud, og tilbyr nå postbariatri, brystreduksjoner og drifter lipødemstudien.

- Vi er veldig begeistret for å ha fått avtale på postbariatri og brystreduksjoner. Det er en pasientgruppe som vi har god erfaring med å behandle og som vil bli godt ivaretatt hos oss, sier Hildur Skuladottir, overlege ved kirurgisk avdeling.

Stor bredde i behandlingstilbud

Haraldsplass Diakonale Sykehus tilbyr bukplastikk, lårplastikk, armplastikk, brystreduksjoner, gynekomasti, lipødemstudien og småkirurgi som hudmaligneter samt enkel håndkirurgi.

- Vi har døgnbemannet sykehus med høy kompetanse og følger pasientene tett, forteller Skuladottir videre.

Noen inngrep gjøres dagkirurgisk, mens andre trenger innleggelse i forbindelse med kirurgi. Sykehuset har et tilstedeværende kirurgisk vaktteam som gjør at pasientene er godt ivaretatt hele døgnet.

Diabeteskontroller som tverrfaglig og brukerstyrt poliklinikk – Nytt tilbud i Helse Vest

Det er gjennomført et kvalitetsprosjekt «Tverrfaglig og brukerstyrt poliklinikk» for årskontroller hos diabetes type 1 pasienter, der pasientene har vært aktive med å velge hva slags oppfølging de har hatt behov for. Bakgrunnen er kunnskap om at psykologiske og psykososiale problemer ved diabetes type 1 er betydelig underrapportert i klinisk praksis og er viktige hindringer for gode behandlingsresultater.

Det tverrfaglige tilbudet i prosjektet har bestått av diabetessykepleier, endokrinolog, sosionom, psykolog og ernæringsfysiolog. I tillegg er det tilbudt kombinasjoner med gruppesamtaler, diverse kurs, oppfølging med familiemedlemmer, telefonkontakter og utprøving av insulinpumpe, totalt 19 valg. Det er tatt i bruk PROM (patient reported outcome measures) og PREM (patient reported experience measures) i Norsk Diabetesregister for voksne og testet ut bruken av PAID (pasientrelaterte problemområder) som dialogstøtte i klinisk praksis. 

Etter oppsummering av prosjektets resultater tilbyr vi nå tverrfaglige gruppekonsultasjoner med psykolog, diabetes sykepleier og endokrinolog for pasienter med diabetes type 1. De tverrfaglige gruppekonsultasjonene med psykolog har vist seg å være et særlig etterspurt og nyskapende tilbud. Pasientene opplever en bedre psykososial helse som gjør at de mestrer sykdommen bedre.

Oppstart kontroller av svangerskapsdiabetes i 2022

Sykehusets endokrinologer har i 2022 behandlet og kontrollert 100 kvinner med svangerskapsdiabetes frem mot fødsel. Dette er en ny pasientgruppe på vårt sykehus. Hver kvinne har flere kontroller for å sikre fosterets helse frem mot fødsel. Legene har et faglig samarbeid med Kvinneklinikken og endokrinologisk seksjon på Haukeland universitetssjukehus.