I 2022 har også aktiviteten vår vært preget av Covid-19 pandemien.

At sykehuset har vært i beredskap siden mars 2020, har krevd ekstra av alle våre ansatte. De har gjort en fantastisk innsats i hele perioden.

710

Haraldsplass Diakonale sykehus har behandlet 710 Covid-19 pasienter i 2022. Dette er 29 % av Covid-19 pasientene i Bergen og omegn.

791

791 pasienter med mistanke om Covid-19 ble behandlet med full smittevernregime. Dette er 25 % av pasientene i Bergen og omegn.

71

71 pasienter fikk intensivbehandling.

15

15 pasienter fikk respiratorbehandling.