kvalitetsindikatorer

- Jeg er imponert over den innsatsen som har blitt gjort på sykehuset i 2022. På tross av at vi inneværende år har hatt den høyeste aktiviteten noen sinne, har vi klart å opprettholde svært gode tall på kvalitetsregistrene.

                                                                               
                                                                                
                                                                                Fagdirektør Petter Thornam

Haraldsplass Diakonale sykehus har inneværende år hatt en gjennomgang av de nasjonale kvalitetsregistrene sykehuset rapporterer til, og laget et sammendrag av dette for videre oppfølging. 

Sykehuset har i hovedsak gode resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene, men det er noen områder vi ønsker å sette mer fokus på. 

De siste årene har Haraldsplass brukt simulering som læringsarena samt som et viktig verktøy for vedlikehold av kompetanse. Simulering gjennomføres på klinikker og avdelinger jevnlig, og det har spesielt vært fokus på parameter for å avdekke forverret tilstand og systemer for strukturert kommunikasjon.   

Flere og flere ansatte ved sykehuset har tilegnet seg kompetanse innen forbedring. Dette gir god mulighet til å utføre forbedringsprosjekter på klinikker og avdelinger.  

Styringsmål 2022