Nye Haraldsplass

Etter at nytt hovedbygg åpnet i 2018 er det fremdeles stor fornyingsaktivitet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Frem til nå har sykehuset rehabilitert hele 4790 m2 bruttoareal i den eldre bygningsmassen, med blant annet nye samlokaliserte poliklinikker, økt overvåkningskapasitet for kirurgiske dagpasienter og et nytt hovedkjøkken.

Ser vi nybygg og rehabilitering under ett, vil sykehuset ha hele 21 440 m2 nytt og moderne areal for drift og pasientbehandling i løpet av neste år. Under Kjerstin Fyllingens ledelse har Haraldsplass Diakonale Sykehus blitt et av landets mest moderne sykehus. Selv viser hun til at dette har vært en helt nødvendig endringsreise.
 
Vi utvikler sykehuset for fremtiden, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen. Haraldsplass har lenge hatt fokus på kompetanse med hjertevarme. Nå har vi også fått nye lokaler, teknologi og arbeidsprosesser som gir et skikkelig kvalitetsløft for pasientene i regionen. Rehabiliteringsarbeidet har pågått parallelt med den daglige driften i sykehuset, også i pandemiperioden. 

Nytt hovedkjøkken
På Haraldsplass er mat og ernæring en del av sykehusets fokus på helhetlig pasientbehandling. Når sykehusets nye storkjøkken offisielt åpner i november, blir dette med egenproduksjon av mat som er tilpasset pasientenes behov for riktig ernæring, valgmuligheter og porsjonsstørrelser. Nytt er også et bakerom og et eget område for pakking og merking av mat før den kjøles ned og gjøres klar til henting. 


Offisiell åpning av nye samlokaliserte poliklinikker. Fra venstre: klinikkdirektør Åse Therese Nordstrønen ved Medisinsk Klinikk, adm. direktør Kjerstin Fyllingen og klinikkdirektør Frank Olsen ved Kirurgisk Klinikk. Foto: Ingrid Færøyvik. 


Prosjektansvarlige hadde all grunn til å smile under åpningen av nye samlokaliserte poliklinikker på Haraldsplass. Fra venstre Laila Johnsen, Bente Båtevik, Andreas Lunde, Stine Isager, Gunn Elen Heggholmen og Anita Damm. Foto: Ingrid Færøyvik. 

Adm. direktør Kjerstin Fyllingen har tatt sykehuset med på en nødvendig endringsreise. Foto: Ingrid Færøyvik. 

Økt kapasitet til oppvåkning

I forbindelse med rehabiliteringen har sykehuset økt kapasiteten for oppvåkning av dagkirurgiske pasienter. Det nye oppvåkningsrommet stod ferdig i august og har plass til 12 postoperative pasienter samtidig, en kapasitetsøkning fra åtte tidligere.

Sykepleier Stine Rødseth Isager ved kirurgisk poliklinikk er fornøyd med en mer logisk oppbygning av avdelingen og vi får mer orden og bedre oversikt.

- Nå får vi alle pasientene som er ferdig operert samlet på samme rom og vi får bedre plass til de som venter på operasjon. Så har vi også fått oppgradert en del rom som har vært gamle og slitte, som vi er veldig glade for. Pasienter som er kjent i avdelingen fra før vil oppleve dette som et kvalitetsløft, sier Stine Rødseth Isager.

Klinikkdirektør Frank Olsen ved kirurgisk klinikk er fornøyd med løftet. 

- Denne oppgraderingen gjør at vi nå kan jobbe smartere, og nytte kapasiteten vår enda bedre. Arbeidssituasjonen for de ansatte blir bedre og mer oversiktlig - samt en bedre kvalitet og opplevelse for våre pasienter, sier Frank Olsen.

Samlokaliserte poliklinikker i nye lokaler

Sykehuset åpnet nye poliklinikkareal i mai. Gamle lokaler er pusset opp og de nye poliklinikkene er nå samlokaliserte på 2000 m2 nye flotte lokaler. Nå får pasientene store lyse og trivelige behandlingsrom med god plass og nærhet til alle tjenestene.

- Et felles kontaktsenter og en samlet poliklinikk, med tydelig skilting gjør det lettere for pasientene å finne frem, sier administrerende direktør Kjerstin Fyllingen.

De nye poliklinikkene har 31 helt nye flotte oppgraderte behandlingsrom, samt oppgraderte servicerom, ventesoner og ny poliklinikkresepsjon i 3. etg. Hun presiserer at dette er ikke bare nye flotte lokaler som tas i bruk.

- Igjen har vi jobbet med sammenhengen mellom arbeidsprosesser og innføring av ny teknologi for å finne de gode løsningene for både pasienter og ansatte, sier Fyllingen.

Løsningene er jobbet frem av engasjerte medarbeidere som har lagt vekt på å samle fagmiljøene, gi dem effektive soner og sambruk av areal. Dette har resultert i nye måter å arbeide og samarbeide på til beste for pasientene.

 

Våre poliklinikker hat tatt i bruk selvbetjent ankomstregistrering, som betyr at du vil du motta en SMS med informasjon om ankomstregistrering én time før du skal møte på poliklinikken.Foto: Ingrid Færøyvik.