Brukeropplevelse

I en undersøkelse av pasienters tilfredshet med sykehustjenester skårer Haraldsplass Diakonale Sykehus spesielt høyt på standard og pasientsikkerhet. 

Årets undersøkelse viser en kraftig økning i opplevd standard, som er knyttet til nytt og moderne sykehus med hovedsakelig enerom. Verdt å nevne er også indikatoren for pasientsikkerhet som viser en tydelig positiv endring for perioden, der Haraldsplass Diakonale Sykehus skårer signifikant bedre enn landsgjennomsnittet. Alt i alt er resultatene for sykehuset over gjennomsnittet nasjonalt på alle indikatorer utenom ventetid. Resultatene samlet er også bedre enn for fem år siden

Pasientene gir tilbakemeldinger om en kraftig forbedret standard etter åpning av det nye sykehuset i oktober 2018. Foto: Ingrid Færøyvik. 

- Vi jobber systematisk med forbedring i sykehuset og dette er viktige områder for oss. Derfor ekstra gledelig at pasientene opplever en forbedring fra år til år også og at vi kan vise til en kontinuerlig forbedring over tid, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen.

Pasienter som var skrevet ut i perioden 1. august til 31. oktober 2019 ble invitert til å delta i spørreundersøkelsen. 

Pasientene er stort sett fornøyd med sykehusoppholdet

Folkehelseinstituttet (FHI) har i oppdrag av departementet å gjøre fem årlige målinger blant somatiske døgnpasienter ved norske sykehus, med start i 2019.

På landsbasis viser undersøkelsen at pasientene er mest fornøyd med hvordan pårørende behandles, pleiepersonalet, og legene. Mens forhold knyttet til utskriving og samhandling med kommunehelsetjenesten skårer lavest.

– På landsbasis gir pasientene forholdsvis gode tilbakemeldinger om erfaringene sine fra sykehusoppholdet. Imidlertid, og som i tidligere undersøkelser, indikerer resultatene fra 2019 at pasienter generelt vil ha nytte av at sykehusene forbedrer sin praksis knyttet til utskrivning og samhandling, heter det i rapporten.