Haraldsplass Diakonale Sykehus leverer kvalitet

kvalitetsindikatorer

- Vi har i 2020 på tross av pandemien gode tall på de viktigste kvalitetsmålene. Med ny teknologi og gode måter å jobbe på, ser vi at det er mulig å forbedre kvaliteten på pasientbehandlingen år for år. 

Vi har i 2020 jobbet mye med å redusere unødig venting og overholde en større andel av pasientavtalene. Vi holder flere avtaler enn i 2019 og vi har hatt en ytterligere forbedring i våre pakkeforløpstall. Våren 2020 ble det en kraftig økning i ventetider, men vi er stolt av at få pasienter har fristbrudd ved utgangen av 2020 og at ventetiden nå er på et akseptabelt nivå på de fleste fagområdene våre.  

Petter Thornam, viseadministrerende, fagdirektør