Forbedringsarbeid

I juni mottok Haraldsplass Diakonale Sykehus kvalitetsprisen i Helse Vest for 2020. Sykehuset har gjennomført et formidabelt forbedringsarbeid knyttet til uønskede hendelser i forbindelse med legemiddelhåndtering.

Siden 2015 har sykehuset redusert antallet legemiddelfeil med 42 prosent på medisinske avdelinger.

Legemiddelfeil er en av de hyppigste årsakene til uønskede hendelser og pasientskader i helsetjenesten, og har vist seg å være et svært krevende område å forbedre.

Haraldsplass har hatt en helhetlig tilnærming til å sikre at pasientene får riktig medisin.

– Vi gratulerer Haraldsplass Diakonale Sykehus med en velfortjent pris for et formidabelt arbeid. Det var mange gode kandidater til prisen, men Haraldsplass utmerket seg spesielt. De gode resultatene deres vitner om et systematisk forbedringsarbeid over tid, som ledelsen ved sykehuset både har prioritert og lagt til rette for, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne.

Prisutdelingen ble holdt i sykehusets fellesstue, med begrenset antall deltakere på grunn av strenge smittevernregler under pandemien. Foto: Katrine Robinson.

 

Se filmklipp fra utdelingen av kvalitetsprisen i juni 2020. 

Kvalitetsprisen til et helt sjukehus
Det er første gangen at den regionale kvalitetsprisen går til et helt sykehus. Arbeidet med å redusere antall legemiddelfeil er gjort parallelt med planlegging og innføring av nye arbeidsprosesser i nye Haraldsplass sykehus.

Dette inkluderer blant annet nye arbeidsprosesser knyttet til tildeling og kontroll av legemiddel. Ved å ta i bruk mobile legemiddeltraller med legemiddelskuffer og endosepakker legemiddel har de oppnådd en reduksjon av legemiddelrelaterte uønskede hendelser på medisinske avdelinger med hele 42 prosent siden 2015.

En stor del av pasientskadene knyttet til legemiddel er feilmedisinering som følge av feil i doseringen eller forveksling av legemiddel. Legemiddeltrallen har elektronisk integrasjon med pasientjournalen og legemiddelkurven, noe som sikrer at riktig skuff blir åpnet når pasienten sitt armbånd blir scannet. Trallene har også tilgang til oppslagsverk som Felleskatalogen med omtale av medisiner og bilde av tablettar.

Lege og stipendiat Kathinka Nordheim Alme forteller om Pasientens Legemiddelliste.

– Å få denne prisen er ei stor anerkjennelse av det gode arbeidet medarbeiderne på Haraldsplass gjør hver dag. Endringene vi har gjort bidrar til bedre samspill med pasientene, samtidig som medarbeiderne opplever en ny arbeidsflyt. Ved å ta i bruk legemiddeltrallen er dobbeltkontrollen flyttet fra medisinrommet og ut til pasientene.

Sykepleieren har nødvendig utstyr for hånd til å orientere pasienten og svare på spørsmål under legemiddelutdelingen. Pasienten blir involvert i større grad òg vil med økt kunnskap være bedre i stand til å følge opp behandlingen etter utreise, forteller administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kjerstin Fyllingen.

Til inspirasjon og læring for resten av helsetjenesten

Det går av nominasjonen frem at arbeidet er gjennomført som tverrfaglige forbedringsprosjekt der ledelsen har ført an og vært en aktiv og synlig del av arbeidet. Parallelt med prosjektarbeidet har flere av medarbeiderne også tatt forbedringsutdannelse.

– At forbedringsarbeidet har ført til kompetanseheving blant medarbeiderne gjennom deltakelse i forbedringsutdanning gir et godt grunnlag for videre spredning og implementering i avdelinger ved sykehuset. Forbedringsarbeidet ved Haraldsplass vil være ein inspirasjon for de andre foretakene i Helse Vest og ellers i landet, sier Bryne.