Rask diagnostikk 

Sykehuset kan nå gi raskere diagnostikk og behandling for pasienter med akutte magesmerter, hjerneslag og brystsmerter.

 

 


Vi har hatt en økning i antall akutte innleggelser på nærmere 20 prosent de siste årene - og med ny CT i nytt og moderne akuttmottak er vi rustet til å ta imot en ytterligere vekst i tiden fremover, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen under åpningen. Foto: Ingrid Færøyvik.


I 2018 åpnet Haraldsplass et nytt og fremtidsrettet akuttmottak, med ny teknologi og medisinsk teknisk utstyr, kombinert med at sykehuset allerede i 2014 styrket kompetansen med erfarne spesialister i akuttmottak.

Ny CT vil fra og med 26. juni være med å ytterligere heve sykehusets akutte beredskap til pasientene. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, får nå tatt CT-bilder allerede ved ankomst i akuttmottaket på Haraldsplass.

- Vi har hatt en økning i antall akutte innleggelser på nærmere 20 prosent de siste årene - og med ny CT i nytt og moderne akuttmottak er vi rustet til å ta imot en ytterligere vekst i tiden fremover, sier Kjerstin Fyllingen.

Haraldsplass var først ute med å styrke kompetansen i akuttmottaket i Helse Vest med faste overleger i 2014. Denne fremskutte medisinske kompetansen har gitt betydelige positive effekter for den samlede pasientbehandlingen og bidratt til at sykehuset har forbedret kvaliteten på behandlingen på en rekke områder. I dag ferdigbehandles rundt 20 prosent av innlagte pasienter i mottak, som da slipper innleggelse.

- Nå har vi radiografer, overleger i radiologi, i tillegg til våre erfarne overleger i akutt- og mottaksmedisin og sykepleiere i fremste rekke og som møter pasientene når de kommer med ambulansen, sier Kjerstin Fyllingen.

Sykehuset har ca. 400 innleggelser i året av pasienter med mistanke om hjerneslag. Disse pasientene er allerede prioritert og får rask CT-undersøkelse i dag.

- Med ny CT-maskin i akuttmottak vil vi nå kunne gi enda raskere diagnostisering for pasienter ved spørsmål om hjerneslag, samtidig som de planlagte undersøkelsene på radiologisk avdeling ikke påvirkes, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen.
 

Høy aktivitet i akuttmottaket

Lokalsykehuset på Haraldsplass tar imot inntil 60 pasienter i akuttmottaket i døgnet.

- Med CT i akuttmottak unngår vi ventetid på radiologiske undersøkelser. Med stadig flere alvorlig syke pasienter er det viktig å komme raskt i gang med behandling, sier seksjonsoverlege ved akuttmottak Christer Lie.

Den hyppigste undersøkelsen som utføres akutt er røntgen av brystkassen. Sammen med ny CT-maskin installeres derfor en 'veggbucky' for å kunne utføre også denne undersøkelsen i akuttmottaket.

- I lys av koronapandemien ser vi også fordeler ved å kunne ta slike bilder i akuttmottak for pasienter med mistanke om eller påvist covid-19, sier seksjonsoverlege i akuttmottak Christer Lie.

Haraldsplass Diakonale Sykehus jobber strukturert og målrettet for å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen og gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

- Pasientene skal slippe unødvendig ventetid. Pasientforløpene skal være gode og effektive. I dette bildet er det viktig å styrke også våre radiologiske tjenester som er viktig for å gi et godt helhetlig pasientforløp, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen.

Godt samarbeid mellom fagmiljøene

Et tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgruppene sikrer optimal kapasitetsutnyttelse, øker kvaliteten på undersøkelsene og legger til rette for mer smidig pasientforflytning gjennom nye arbeids- og samarbeidsformer.

- Vi jobber nå på nye måter til beste for pasientene, med ny arbeidsflyt og tettere samarbeid mellom avdelingene, sier avdelingsleder Linda Rykkel ved Radiologisk avdeling og avdelingsleder Kari Estensen ved Akuttmottak og Observasjonspost.

Kvalitet viktigst

Nasjonale målinger viser at sykehuset leverer helsetjenester av topp kvalitet, som er et resultat av et systematisk og godt kvalitetsarbeid over tid.

Nylig mottok Haraldsplass den regionale kvalitetsprisen fra Helse Vest for sitt arbeid med legemiddelhåndtering. I fjor høst fikk Haraldsplass Diakonale Sykehus den nasjonale forbedringsprisen av helseminister Bent Høie, fordi sykehuset hadde forbedret seg mest over tid.

- Dette er et resultat av et ufravikelig fokus på kvalitet som gjenspeiler seg i det gode arbeidet våre ansatte gjør hver eneste dag, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen.

Sykehuset simulerer jevnlig på mottak av hjerneslagspasienter. Foto: Ingrid Færøyvik.