Leder

- At sykehuset har vært i beredskap siden mars 2020 har krevd ekstra av alle våre ansatte, som har gjort en fantastisk innsats i hele perioden. 

 

Administrerende direktør

Kjerstin Fyllingen

Haraldsplass Diakonale Sykehus, med nytt hovedbygg ved Årstadveien. Lokalsykehuset ligger ved foten av Ulriken, bare et steinkast fra regionsykehuset Helse Bergen.

Beredskapsåret

I 2020 har også Haraldsplass Diakonale Sykehus vært preget av Covid-19 pandemien. Som lokalsykehus har vi behandlet 30 prosent av koronapasientene i Bergen og omegn. At sykehuset har vært i beredskap siden mars 2020 har krevd ekstra av alle våre ansatte, som har gjort en fantastisk innsats i hele perioden.

Da den første smittebølgen kom, ble mye av den ordinære aktiviteten vår stengt ned. Vi brukte denne tiden på å rigge oss for det som kunne komme ved å videreutvikle våre beredskapsplaner og kompetanseplaner, drive utstrakt opplæring og kjøre simuleringer. Under andre smittebølgen opprettholdt vi full drift i sykehuset, med full operasjonskapasitet, full drift på poliklinikkene og med en normal innstrøm av indremedisinske øyeblikkelig hjelp (ØH) pasienter. Opp i alt dette har vi håndtert pasienter med påvist smitte og med mistanke om smitte, som alle har blitt behandlet med fullt smittevernregime.

I hele perioden har vi hatt et godt samarbeid med regionssykehuset og kommunene, dette har sikret god kommunikasjon og samhandling.

I skrivende stund er vi godt i gang med vaksinering av helsepersonell for å sikre stabil sykehusdrift fremover og vi ser frem til å kunne få en mer normal hverdag etter hvert, selv om vi må forholde oss til pandemien en god stund til.

Fornyingsaktivitet

I tillegg til beredskapsarbeid og full drift har vi også brukt året til å utvikle sykehuset for fremtiden. Frem til nå har sykehuset rehabilitert hele 4790 m2 bruttoareal i den eldre bygningsmassen, med blant annet nye samlokaliserte poliklinikker, økt overvåkningskapasitet for kirurgiske dagpasienter og et nytt hovedkjøkken. Ser vi nybygg og rehabilitering under ett, vil sykehuset ha hele 21 440 m2 nytt og moderne areal for drift og pasientbehandling i løpet av 2021. Dette har vært en helt nødvendig endringsreise, og rehabiliteringsarbeidet har pågått parallelt med den daglige driften i sykehuset, også i pandemiperioden. 

Andre viktige milepæler i 2020 er styrking av behandlingstilbudet med ny CT i akuttmottak, og innføringen av nytt matkonsept der pasientene selv kan velge hva de skal spise til middag.

Samfunnet endrer seg

Vi blir flere eldre, samtidig som at helsekronene skal strekke lenger. Framskrivninger viser at sykehusene må effektivisere årlig tre prosent frem mot 2035 for å ta unna den forventede aktivitetsveksten. Dette betyr at vi må jobbe smartere, ikke bare løpe fortere. Vi må også evne å endre oss i takt med pasientenes krav og forventninger. Som et ideelt sykehus med fokus på helhetlig pasientbehandling, er det viktig å finne de gode løsningene, slik at vi kan levere god kvalitet og møte pasientene med kompetanse og hjertevarme.

Sammen med resten av helse Norge står vi overfor en helt nødvendig utvikling for å kunne sikre gode helsetjenester til befolkningen også i fremtiden.

Innovasjon og utvikling

På Haraldsplass møter vi denne veksten med innovasjon og utvikling. Vi har jobbet målrettet med innovasjon og teknologiske løsninger helt siden det nye sykehuset var på tegnebrettet. Vi så på sammenhengen mellom arbeidsprosesser, nytt bygg og innføring av ny teknologi med fokus på å finne de gode løsningene for pasienter og ansatte. Løsningene ruller vi nå ut i hele sykehusdriften vår.

Som pilotsykehus i Helse Vest har vi innført digitaliserte løsninger som muliggjør informasjonsdeling i sann tid. Nå sammenstilles informasjon fra ulike systemer i én arbeidsflate som er tilgjengelig på mobile enheter. Det betyr at både helsepersonell og støttetjenester tilgang til oppdatert og viktig informasjon der den behøves. Dette gir mer riktig bruk av tiden med pasientene, bedre samhandling internt og enda bedre kvalitet i behandlingen. Løsningen vi har innført, i samarbeid med Helse Vest IKT, rulles nå ut til de andre sykehusene i regionen. Slike samarbeid om innføring av ny teknologi er viktig for å finne de gode løsningene for fremtidens sykehus.

Helsetjenester av topp kvalitet

Samtidig er det kvaliteten i helsetjenestene som teller for pasientene – og nasjonale målinger viser at sykehuset leverer helsetjenester av topp kvalitet. Dette er et resultat av et systematisk og godt kvalitetsarbeid over tid.

Årets høydepunkt var å motta Kvalitetsprisen i Helse Vest 5. juni for forbedringsarbeidet vårt på legemiddelhåndtering. For første gang gikk prisen til et helt sykehus, og dette er en stor annerkjennelse av det gode arbeidet våre medarbeiderne gjør hver eneste dag. Endringene vi har gjort bidrar til at pasientene blir involvert i større grad enn tidligere og med økt kunnskap vil de være bedre i stand til å følge opp behandlinga etter utreise.

Helhetlig pasientbehandling

I 2020 har vi fortsatt arbeidet med å sikre helhetlig pasientbehandling gjennom god kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og gode pasientforløp. Våre dyktige fagfolk og medarbeidere har et godt og felles engasjement for pasientbehandling med kompetanse og hjertevarme. Samtidig er det slik at vi kan alltid bli bedre, og at vi må strekke oss og utvikle oss.

Vårt fortrinn

Visjonen vår er klar: Vi skal bidra til livsmestring, helse og lindring – for pasienter og pårørende. Vi kan ikke gjøre alle friske, men vi skal bidra til å gjøre det enklere å håndtere livssituasjonen. Vårt største fortrinn i dette arbeidet er vår størrelse – vi er ikke for store, og ikke for små. Korte linjer, kultur for samarbeid og en optimal miks av kompetanse gir oss gjennomføringskraft når vi skal videreutvikle behandlingstilbudet til beste for pasienten.

I tillegg til den økonomiske informasjonen, finner du i denne rapporten en god oversikt over tilbudet vårt. 

God lesning!