Etter at vi åpnet det nye hovedbygget i 2018 har det vært en stor fornyingsaktivitet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

 

Utvikler sykehuset for fremtiden

Sykehuset har rehabilitert store deler av den eldre bygningsmassen, og i 2021 har vi blant annet fått på plass nye samlokaliserte poliklinikker med nytt skopisenter og gode felles arenaer med VID og vår eier, Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Nå gleder vi oss over muligheten til en enda tettere samhandling i felles ferdighetssenter, auditorium, møterom, kantine og kaffebar. Ser vi nybygg og rehabilitering under ett, har sykehuset hele 22 000 m2 nytt og moderne areal for drift og pasientbehandling. I tillegg har vi fått på plass et sykehusapotek og nye kontorlokaler i 7. etasje. I løpet av de siste årene har Haraldsplass Diakonale Sykehus blitt et av landets mest moderne sykehus. Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen viser til at dette har vært en helt nødvendig endringsreise. «Vi utvikler sykehuset for fremtiden, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen. Haraldsplass har lenge hatt fokus på kompetanse med hjertevarme. Nå har vi også fått nye lokaler, teknologi og arbeidsprosesser som gir et skikkelig kvalitetsløft for pasientene i regionen.» Rehabiliteringsarbeidet har pågått parallelt med den daglige driften i sykehuset, også i pandemiperioden.

Klinikkdirektør Åse Therese Nordstrønen er godt fornøyd med de nye behandlingsrommene i det nye skopisenteret. 

Adm. dir. Kjerstin Fyllingen klipper snoren under den offisielle åpningen, sammen med seksjonsoverlege Gunnar Horvei og avdelingsleder Laila Johnsen ved Med. klinikk og seksjonsoverlege Kristian Eeg Storli og avdelingsleder Bente Båtevik ved Kir. klinikk.

Ny poliklinikk og skopisenter

Høsten 2021 åpnet vi nye poliklinikkareal og nytt skopisenter på Haraldsplass. Gamle lokaler er pusset opp og poliklinikkene våre er nå samlokalisert i 4000 m2 flotte lokaler.

- Vi er spesielt glad for å kunne tilby pasientene en samlet poliklinikk med store lyse og trivelige behandlingsrom og nærhet til alle tjenestene, sier administrerende direktør Kjerstin Fyllingen.

Åpningen markerte at siste brikke i rehabiliteringen av poliklinikkarealene på Haraldsplass, med 58 helt nye flotte oppgraderte behandlingsrom, gode ventesoner og nytt skopisenter med fem romslige undersøkelsesrom med omkledningsrom.

Fyllingen presiserer at dette er ikke bare nye flotte lokaler som tas i bruk.

- Igjen har vi jobbet med sammenhengen mellom arbeidsprosesser og innføring av ny teknologi for å finne de gode løsningene for både pasienter og ansatte, sier Fyllingen.

Løsningene er jobbet frem av engasjerte medarbeidere som har lagt vekt på å samle fagmiljøene, gi dem effektive soner og sambruk av areal og løsninger. Dette har resultert i nye måter å arbeide og samarbeide på til beste for pasientene.

Sykepleier Karin Brekke Molund får opplæring av sykepleier Linn-Kristin Ullestad Hatlebrekke i hvordan vaske cystoskop i nytt skyllerom. 

Sykehusapotek på Haraldsplass

Med åpning av sykehusapotek på Haraldsplass i november 2021 er det sjukehusapotek på alle de fem største sykehusene i regionen: Stavanger, Haugesund, Haukeland, Haraldsplass og Førde. Dette er det første nye sykehusapoteket i regionen siden 80-talet.

- Jeg er kjempeglad. Dette har vi ønsket oss lenge. Sammen skal vi utvikle dette til å bli et mønsterapotek og håper at mange kommer til å bruke det, sier administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kjerstin Fyllingen.

I tillegg til å ha et apotekutsalg for publikum leveres medisiner og apotekvarer til hele Haraldsplass fra en ny sjukehusekspedisjon.

- Dette er et kompakt apotek der vi skal prøve ut nye ting og utvikle mulighetene sammen med sykehuset og de ansatte, sier administrerende direktør, Jon Bolstad.

Det nye sykehusapoteket ligger sentralt plassert rett innenfor døren ved den gamle hovedinngangen til sykehuset i kort avstand til den nye kantina og kaffebaren som nylig åpnet for de 1200 medarbeiderne på Haraldsplass og de nesten 1000 studentene ved VID vitenskapelige høgskole.

Kantine og kaffebar

Linde Café er plassert midt i hjertet av Haraldsplass campus og fungerer som felles kantine og møteplass for studenter, ansatte og besøkende. Her har vi også fått på plass kaffebaren Haralds med profesjonelle barrister.

Her får vi ikke bare et fantastisk utvalg mat å velge mellom, men også en uformell møte- og mingleplass. Dette gir gode muligheter til å bli bedre kjent med hverandre, på tvers av organisasjoner, klinikker, avdelinger og fagområder - og kan bidra til enda bedre arbeidsmiljø og samarbeidsklima for alle.