Bærekraftig sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus er en døgnkontinuerlig arbeidsplass med høy aktivitet og 1200 ansatte. Helse- og omsorgssektoren utgjør ca. 5 % av landets totale klimautslipp. Haraldsplass har forpliktet seg til å kontinuerlig forbedre vår miljøprestasjon. Et bærekraftig sykehus vil si at vi stadig arbeider for å redusere vårt eget klimafotavtrykk.

Viktige innsatsområder for helsetjenestens klimapåvirkning er å sørge for energieffektive bygg, tilrettelegge for aktiv transport og redusere Co2-utslipp gjennom bevisste innkjøp. Miljøarbeidet på sykehuset følges opp av en tverrfaglig intern arbeidsgruppe, og gjennomgås eksternt i en årlig revisjon. Sykehuset deltar i et regionalt samarbeid for grønne sykehus i Helse Vest. 

Miljø

Sykehuset er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden og har som mål å øke miljøbevisstheten i det daglige arbeidet ytterligere gjennom gode rutiner og arbeidsmetoder. Sykehuset har miljøbevisste ansatte som bidrar aktivt til vår miljøprestasjon gjennom konkrete tiltak. Styret opplever at sykehuset har god oversikt over hvordan sykehusdriften påvirker naturen, og at vedtatt miljøpolitikk og miljømål blir fulgt opp. I 2021 ble det etablert ny kantine samme med VID og sykehuset har tatt i bruk nytt kjøkken. I 2022 skal Sykehuset re sertifiseres for ISO 14001. 2021 har for øvrig vært krevende grunnet pandemien, og sykehuset har ikke hatt kapasitet eller mulighet for å forbedre våre miljømål i samme grad som tidligere.  

Foto: Ingrid Færøyvik.