Leder

- Pandemien har preget aktiviteten vår også dette året. Dette har krevd ekstra av alle våre ansatte, som har gjort en fantastisk innsats i hele perioden.

 

Administrerende direktør

Kjerstin Fyllingen

Haraldsplass Diakonale Sykehus, med nytt hovedbygg ved Årstadveien. Lokalsykehuset ligger ved foten av Ulriken, bare et steinkast fra regionsykehuset Helse Bergen.

Nytt Beredskapsår

Også i 2021 har Haraldsplass Diakonale Sykehus vært preget av Covid-19 pandemien. Som lokalsykehus har vi behandlet 30 prosent av koronapasientene i Bergen og omegn. At sykehuset har vært i beredskap siden pandemien kom til Norge i mars 2020 har krevd ekstra av alle våre ansatte, som har gjort en fantastisk innsats i hele perioden. Vi har også hatt et godt beredskapssamarbeid med nabosykehuset og kommunene.

I skrivende stund er samfunnet åpnet opp igjen, men sykehuset må ennå beskytte sårbare pasienter og sikre stabil sykehusdrift fremover. 

Fornyingsaktivitet

I tillegg til beredskapsarbeid og full drift har vi også utviklet sykehuset for fremtiden, med oppussing av gamle lokaler. Høsten 2021 åpnet vi nye poliklinikkareal og skopisenter på Haraldsplass. Nå har vi samlokalisert poliklinikkarealene på 4000 m2, med 56 helt nye flotte oppgraderte behandlingsrom, gode ventesoner og nytt skopisenter med fem romslige undersøkelsesrom med omkledningsrom.

Vi er spesielt glad for å kunne tilby pasientene en samlet poliklinikk med store lyse og trivelige behandlingsrom og nærhet til alle tjenestene. Her har vi igjen jobbet med sammenhengen mellom arbeidsprosesser og innføring av ny teknologi for å finne de gode løsningene for både pasienter og ansatte.

Ser vi nybygg og rehabilitering under ett, har sykehuset hele 21 440 m2 nytt og moderne areal for drift og pasientbehandling. Dette har vært en helt nødvendig endringsreise, og rehabiliteringsarbeidet har pågått parallelt med den daglige driften, også i pandemiperioden.

Vi har åpnet Linde Café og kaffebaren Haralds, som er blitt et foretrukket møtested for mange ansatte og studenter på campus. Det er kjekt at vi har fått på plass denne felles møteplassen med Stiftelsen og VID vitenskapelige høgskole, og vi ser frem til et enda bedre samarbeid som følge av samlokalisering.

Utvidet behandlingstilbud

I høst startet vi også et klinisk studie på Lipødem med utprøvende behandling. En så omfattende studie er ikke gjort tidligere, verken i Norge eller internasjonalt, og den skal utvides til alle de fire helseregionene under ledelse av Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Vi har også startet et lokalt tilbud med poliklinisk aktivitet innen endokrinologi og skulderortopedi ved Helsehuset i Nordhordland, som pasientene er godt fornøyd med.

Samfunnet endrer seg

Vi blir flere eldre, samtidig som at helsekronene skal strekke lenger. Framskrivninger viser at sykehusene må effektivisere årlig tre prosent frem mot 2035 for å ta unna den forventede aktivitetsveksten. Dette betyr at vi må jobbe annerledes og ta i bruk nye vertøy, ikke bare løpe fortere. Vi må også evne å endre oss i takt med pasientenes krav og forventninger. Som et ideelt sykehus med fokus på helhetlig pasientbehandling, er det viktig å finne de gode løsningene, slik at vi kan levere god kvalitet og møte pasientene med kompetanse og hjertevarme.

Sammen med resten av helse Norge står vi overfor en helt nødvendig utvikling for å kunne sikre gode helsetjenester til befolkningen også i fremtiden.

Innovasjon og utvikling

På Haraldsplass møter vi denne veksten med innovasjon og utvikling. Vi har jobbet målrettet med innovasjon og teknologiske løsninger helt siden det nye sykehuset var på tegnebrettet. Vi så på sammenhengen mellom arbeidsprosesser, nytt bygg og innføring av ny teknologi med fokus på å finne de gode løsningene for pasienter og ansatte.

Som pilotsykehus i Helse Vest har vi innført digitaliserte løsninger som muliggjør informasjonsdeling i sann tid. Nå sammenstilles informasjon fra ulike systemer i én arbeidsflate som er tilgjengelig på mobile enheter. Det betyr at både helsepersonell og støttetjenester tilgang til oppdatert og viktig informasjon der den behøves. Dette gir mer riktig bruk av tiden med pasientene, bedre samhandling internt og enda bedre kvalitet i behandlingen. Løsningene vi har innført, i samarbeid med Helse Vest IKT, rulles nå ut til de andre sykehusene i regionen. Slike samarbeid om innføring av ny teknologi er viktig for å finne de gode løsningene for fremtidens sykehus.

Helsetjenester av topp kvalitet

Samtidig er det kvaliteten i helsetjenestene som teller for pasientene – og nasjonale målinger viser at sykehuset leverer helsetjenester av topp kvalitet. At sykehusets kvalitet ligger stabilt på topp i nasjonal sammenheng er et resultat av systematisk, grundig og godt kvalitetsarbeid over tid.

I 2021 gikk også startskuddet for Pasientens legemiddelliste i Bergen, med Haraldsplass som sentral aktør og pådriver. Nå skal digital deling av legemiddelinformasjon gi pasientene tryggere behandling og bedre bruk av helsepersonellets tid.

Helhetlig pasientbehandling

I 2021 har vi fortsatt arbeidet med å sikre helhetlig pasientbehandling gjennom god kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og gode pasientforløp. Våre dyktige fagfolk og medarbeidere har et godt og felles engasjement for pasientbehandling med kompetanse og hjertevarme. Samtidig er det slik at vi kan alltid bli bedre, og at vi må strekke oss og utvikle oss.

Vårt fortrinn

Visjonen vår er klar: Vi skal bidra til livsmestring, helse og lindring – for pasienter og pårørende. Vi kan ikke gjøre alle friske, men vi skal bidra til å gjøre det enklere å håndtere livssituasjonen. Vårt største fortrinn i dette arbeidet er vår størrelse – vi er ikke for store, og ikke for små. Korte linjer, kultur for samarbeid og en optimal miks av kompetanse gir oss gjennomføringskraft når vi skal videreutvikle behandlingstilbudet til beste for pasienten.

I tillegg til den økonomiske informasjonen, finner du i denne rapporten en god oversikt over tilbudet vårt. 

God lesning!