Klinisk etikk komité

Sykehus i Norge er lovpålagt å ha en komié som jobber med etiske spørsmål. Klinisk etikk komité ved Haraldsplass har kompetanse innenfor medisinsk etikk, og er bredt tverrfaglig sammensatt, med én brukerrepresentant samt flere kliniske beslutningstakere. Komitéen jobber på forespørsler fra alle sykehusets områder. 

Det er komitéens oppgave å oppfordre til etisk refleksjon om de vanskelige temaene som kan oppstå i sykehushverdagen. Komitéen jobber aktiv for å øke både tilgjengelighet og synlighet i arbeidet de gjør.

Alrek helseklynge - Folkefest for fremtiden! Kunnskapsbaserte festmøter for et aldringsvennlig samfunn

Klinisk etikk komié (KEK) ved Haraldsplass var sammen med representanter fra POLYFON, Institutt for klinisk psykologi, institutt for global helse og samfunnsmedisin og fra Bergen kommune med på søknad om midler til gjennomføring av fire folkemøter ved Litteraturhuset i Bergen i løpet av 2022. Dette samarbeidet gjør at KEK kan tenke nytt i forhold til arbeidet med å styrke den etiske bevisstheten blant ansatte på sykehuset. Lokale seminarer ved Haraldsplass på dagtid har hatt god kvalitet, men få ansatte får anledning til å stille. Folkemøter, arrangert av ulike samarbeidspartnere, ivevd kulturelle innslag og som holdes på kveldstid, vil forhåpentligvis både appellere til flere og føre til økt deltagelse.

  

På bildet bak fra venstre: Hildur Skuladottir, Kjell Arne Aarheim, Mette Aspevik, John Kristian G. Rolfsnes, Rollaug Waaler og Laila G. Nygård​

Ikke til stede da bildet ble tatt: Synnøve Misje, Liv Toril Møen og​ Alexander Jullum.

Årsrapporten fra klinisk etikk komité finner du her.