I 2021 har også aktiviteten vår vært preget av Covid-19 pandemien.

At sykehuset har vært i beredskap siden mars 2020 har krevd ekstra av alle våre ansatte, som har gjort en fantastisk innsats i hele perioden.

Vi har også hatt et godt samarbeid med regionssykehuset og kommunene i pandemiåret.

 

 

På koronaavdelingen hjelper de hverandre for å unngå mye av og påkledning av fullt smittevernutstyr. Her får sykepleier Inger Lise Dahl ny pasientskjorte av avdelingsleder Elisabeth Mjøs. Foto: Ingrid Færøyvik.  

141

Haraldsplass diakonale sykehus har behandlet 141 Covid-19 pasienter i 2021. Dette er 18,75 % av Covid-19 pasientene i Bergen og omegn

893

Pasienter med mistanke om Covid-19 behandlet med full smittevernregime. Dette er 29,98 % av pasientene i Bergen og omegn

23

Fikk intensivbehandling

11

Fikk respiratorbehandling

Pasientsituasjon på koronaavdelingen, der kontakten med pasientene ble spesielt viktig under pandemien. Foto: Ingrid Færøyvik.