Haraldsplass Diakonale Sykehus støtter FNs bærekraftmål og bidrar hver eneste dag til fremgang innenfor flere av de 17 bærekraftmålene.

Her viser vi hvilke mål Haraldsplass Diakonale Sykehus har fokus på, og hvilke tiltak vi har jobbet med på hvert tema/mål. Det er spesielt fem områder der Haraldsplass har størst påvirkning:

  • 3. God helse
  • 11. Bærekraftige byer og samfunn
  • 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
  • 13. Stoppe klimaendringene
  • 17. Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse. [Kilde: FN.no]

 

Haraldsplass Diakonale Sykehus har valgt fem områder å ha spesielt fokus på.