Organisasjonskart Haraldsplass Diakonale Sykehus

Avdelinger i Kirurgisk klinikk: 

 • Kirurgisk ortopedisk sengepost
 • Kirurgisk poliklinikk
 • Mottakspoliklinikk
 • Operasjonsavdeling
 • Ortopedisk poliklinikk

 

Avdelinger i Medisinsk klinikk: 

 • Akuttmottak
 • Geriatrisk poliklinikk
 • Medisin 1 (Sunniva senter, lindrende behandling)
 • Medisin 2
 • Medisin 3
 • Medisinsk intensiv postoperativ (MIPO)
 • Medisinsk poliklinikk
 • Observasjonspost

Avdelinger i Klinikk for medisinsk diagnostikk og fellestjenester: 

 • Avdeling for merkantile tjenester
 • Frivilligheten
 • Intern sykehusservice
 • Laboratorium
 • Prestetjeneste
 • Radiologisk avdeling
 • Rehabiliteringstjenester
 • Teknisk avdeling
 • Medisinskteknisk avdeling

Ledergruppen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus består av:

Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen 
Viseadministrerende direktør, Fagdirektør Petter Thornam
Økonomidirektør Vidar Solheim
Direktør for innovasjon, Teknologi og Utvikling Terje Johannessen
Klinikkdirektør, kirurgisk klinikk Frank Olsen
Klinikkdirektør, medisinsk klinikk Åse Therese Nordstrønen 
Klinikkoverlege, medisinsk klinikk Martina Moter Erichsen
Klinikkdirektør, medisinsk diagnostikk og fellestjenester Roger Sørheim
HR direktør Terje Flotve
Kommunikasjonssjef Ingrid Lovise Færøyvik
Rådgiver Monica Børmo