Norges mest moderne sykehusBYGG

- Vi har gjennomføringsevne på det som betyr noe for pasientene. Det gir mening og energi i det videre arbeidet med utvikling av sykehuset og tjenestene. 

 

Administrerende direktør

Kjerstin Fyllingen

Haraldsplass Diakonale Sykehus, med nytt hovedbygg ved Årstadveien. Lokalsykehuset ligger ved foten av Ulriken, bare et steinkast fra regionsykehuset Helse Bergen.

2019 kunne vi tilby pasientene våre et nytt og topp moderne sykehus med flott utsikt, rolige tun og korte avstander til personale. Enerom og nye teknologiske løsninger muliggjør at behandling i større grad kan foregå på rommet og pasienten får en mer aktiv rolle, eksempelvis ved legemiddelutdeling. Åpne fellesarealer gir lys og tilgjengelighet, og en fellesstue gir mulighet for pasienter og pårørende å møtes. Dette er gode kvaliteter, som pasientene våre gir tilbakemeldinger om at de setter stor pris på.

 

Samfunnet endrer seg

Vi blir flere eldre, samtidig som at helsekronene skal strekke lenger. Framskrivninger viser at sykehusene må effektivisere årlig tre prosent frem mot 2035 for å ta unna den forventede aktivitetsveksten.

Samtidig viser beregninger fra Sykehusbygg at Haraldsplass Diakonale Sykehus vil ha en høyere aktivitetsvekst enn de andre sykehusene i årene som kommer, særlig innen indremedisinsk døgnbehandling. Årsaken til dette er at vi har en større andel indremedisinsk øyeblikkelig hjelp enn de andre sykehusene og at gjennomsnittspasienten er vesentlig eldre i vårt lokalsykehusområde.

Dette betyr at vi må jobbe annerledes, ikke bare løpe fortere.Vi må også evne å endre oss i takt med pasientenes krav og forventninger. Som et ideelt sykehus med fokus på helhetlig pasientbehandling, er det viktig å finne de gode løsningene, slik at vi kan levere den optimale pasientopplevelsen.

Sammen med resten av helse Norge står vi overfor en helt nødvendig utvikling for å kunne sikre gode helsetjenester til befolkningen også i fremtiden.

I dette er samhandlingen mellom kommuner, fastleger og sykehus viktig for at pasientene skal kunne oppleve å bli godt i varetatt gjennom hele pasientreisen.

 

Innovasjon og utvikling

På Haraldsplass møter vi denne veksten med innovasjon og utvikling. Vi har jobbet målrettet med innovasjon og teknologiske løsninger helt siden det nye sykehuset var på tegnebrettet. Vi så på sammenhengen mellom arbeidsprosesser, nytt bygg og innføring av ny teknologi med fokus på å finne de gode løsningene for pasienter og ansatte. Løsningene er nå under implementering i hele sykehusdriften vår.

Nå er vi pilotsykehus i Helse Vest, for digitaliserte løsninger som tilrettelegger for informasjon og kunnskapsdeling i sann tid. I stedet for å åpne mange ulike systemer, sammenstilles informasjon fra ulike systemer i én arbeidsflate. Denne vil også være tilgjengelig på mobile enheter, og dermed vil helsepersonell og støttetjenester ha tilgang til oppdatert og viktig informasjon der den behøves. Dette vil gi mer riktig bruk av tiden med pasientene, bedre samhandling internt og enda bedre kvalitet i behandlingen.

Løsningen som innføres på Haraldsplass, i samarbeid med Helse Vest IKT, vil etter hvert også komme til de andre sykehusene i regionen. Slike samarbeid om innføring av ny teknologi er viktig for å finne de gode løsningene for fremtidens sykehus.

Utover dette har sykehuset et klart fokus på at det pasientrettede arbeidet skal være forskningsbasert og ønsker hele tiden å forbedre sitt tilbud ved å ha klinikere engasjert i forskningsarbeid. Kunnskapen som forskningen frembringer skal implementeres i våre rutiner og støtte utviklingen av evidensbasert pasientbehandling ved Haraldsplass.

Helsetjenester av topp kvalitet

Samtidig er det kvaliteten i helsetjenestene som teller for pasientene – og nasjonale målinger viser at sykehuset leverer helsetjenester av topp kvalitet. Dette er et resultat av et systematisk og godt kvalitetsarbeid over tid.

Årets desidert største høydepunkt var å motta Forbedringsprisen på den nasjonale Pasientsikkerhetskonferansen 27. september. For første gang gikk prisen til et sykehus, med alle sine ansatte, fordi vi var det sykehuset som hadde forbedret seg mest over tid. Denne prisen går til alle medarbeidere og frivillige for det gode kvalitetsarbeidet de gjør hver eneste dag. Jeg kunne ikke være mer stolt! 

 

Helhetlig pasientbehandling

For pasientene er det møtet mellom mennesker som er viktigst når de vurderer kvaliteten på helsetilbudet vårt. I 2019 har vi fortsatt arbeidet med å sikre helhetlig pasientbehandling gjennom god kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og gode pasientforløp. Våre dyktige fagfolk og medarbeidere har et godt og felles engasjement for pasientbehandling med kompetanse og hjertevarme. Samtidig er det slik at vi kan alltid bli bedre, og at vi må strekke oss og utvikle oss. Fremover blir kvaliteten på tilbudet vårt enda viktigere. 

 

Vårt fortrinn

Visjonen vår er klar: Vi skal bidra til livsmestring, helse og lindring – for pasienter og pårørende. Vi kan ikke gjøre alle friske, men vi skal bidra til å gjøre det enklere å håndtere livssituasjonen. Vårt største fortrinn i dette arbeidet er vår størrelse – vi er ikke for store, og ikke for små. Korte linjer, kultur for samarbeid og en optimal miks av kompetanse gir oss gjennomføringskraft når vi skal videreutvikle behandlingstilbudet til beste for pasienten.

I tillegg til den økonomiske informasjonen, finner du i denne rapporten en god oversikt over tilbudet vårt. 

God lesning!