Samfunnsansvar

- Miljøtiltakene gir også bedre pasientsikkerhet, bedre arbeidssituasjon
og bedre økonomi på sikt. Dette er vinn-vinn!

Gunn Olaug Mæland Kvalvåg

Etter at Haraldsplass Diakonale Sykehus ble miljøsertifisert i 2016, har avdelingene hatt et målrettet fokus på forbruk og avfall i den daglige driften.

Resultatene er positive for miljøet, men gir også flere gevinster. På operasjonsavdelingen har miljøtiltakene bedret både pasientsikkerheten og arbeidssituasjonen for de ansatte.

Bedre kildesortering med dekontaminator

I dag er medarbeiderne på operasjonsavdelingen mer bevisst på kildesortering. Et viktig tiltak er overgang til dekontaminator med posekuttere for bedre håndtering av poser med skyllevann etter operasjoner. Resultatet er både mer miljøvennlig og rimeligere enn tidligere praksis.

Tidligere kastet vi posene med skyllevann i egne risikokartonger. Nå går posene i vanlig restavfall etter at den nye dekontaminatoren vår har kuttet dem slik at de blir tømt, skylt, vasket og desinfisert. I tillegg til miljøgevinsten, sparer vi også penger på reduksjonen av risikoavfall, sier Gunn Olaug Mæland Kvalvåg.
 

Seksjonsansvarlig Gunn Olaug Mæland Kvalvåg ved Haraldsplass Diakonale Sykehus er opptatt av å finne miljøvennlige løsninger for operasjonsavdelingen. Foruten å spare miljøet, gir de nye løsningene bedre kvalitet, bedre arbeidshverdag (HMS) for medarbeiderne og lavere utgifter.

Mindre avfall med gjenbrukskontainere

Et annet viktig miljøtiltak er overgang til gjenbrukskontainere for sterilisering av operasjonsutstyr. I dag legges metallrister med spesialinstrument til ulike operasjoner i spesialbygde kontainere som blir forseglet før sterilisering. Som resultat reduseres den omstendelige pakkingen av rister i tolags spesialpapir betydelig, og dermed reduseres også papirbruken og avfallet. Når hver operasjon genererer ca. to sekker med papiravfall som ikke er egnet til papirgjenvinning, er miljøgevinsten stor ved å reduser denne. Sykehuset forventer en reduksjon i innkjøp av papir for sterilisering på ca. kr. 200.000 i året med bruk av slike containere.

Vi ser en stor gevinst både miljømessig og økonomisk. Oversikt over reell gevinst vil vi sikkert se etter et år. Vi har ønsket oss dette lenge og fikk satt fokus på det etter eksternrevisjon med ytre miljø inne i operasjonsavdelingen i 2017. Etter klarsignal fra ledelsen, investerte vi i containere, sier avdelingsleder Lise Rastum.

Den omstendelige pakkingen av rister i tolags spesialpapir er nå redusert til minimum på Haraldsplass. 

Dette er et stort miljøtiltak for oss, som vi ser også vil lønne seg økonomisk på sikt. Med en investering på ca. 1.150.000 kroner regner vi med at vi har tjent inn disse kontainerne løpet av ca. fem år, og derifra er det ren innsparing, sier Kvalvåg.

Energiforbruket går også ned når en slipper å resterilisere operasjonsutstyr gjennom autoklavering. I tillegg reduseres mengden med spesialavfall som må fraktes til og fra sykehuset med tre tonn årlig. Denne reduksjonen i transport er også godt for nabolaget til sykehuset.

De nye gjenbrukskontainerne er forseglet og gir en sikrere levering av sterilt operasjonsytstyr. 

Sikrere levering av sterilt operasjonsutstyr

Den nye ordningen med forseglede gjenbrukskontainere gir også en sikrere levering av sterilt operasjonsutstyr. Tidligere praksis var sårbar i forhold til at utstyret ble usterilt om en var uheldig å få hull i spesialpapiret. Da måtte hele jobben gjøres på nytt, som tok 1-1/2 time ekstra og kunne, i verste fall, føre til utsettelse av operasjoner.

Bedre arbeidsdag for medarbeidere

Overgangen til gjenbrukskontainere har også gitt de ansatte en bedre arbeidsdag, med færre løft av tungt utstyr. Dette er en god endring for medarbeidere som har slitt med vonde skuldre og belastningsskader.

Når to av tre tunge løft forsvinner med den nye ordningen, er dette en viktig HMS forbedring for våre medarbeidere. Tid sparer vi også, siden hele prosessen går raskere, sier Kvalvåg.

I tillegg til innføring av gjenbrukscontainere, har avdelingen «slanket» innholdet på instrumentbrikkene for at operasjonssykepleierne og assistentene ikke skal løfte for tungt. Dette har også gitt mer oversiktlige instrumentbrikker.

Før innføringen vurderte vi behov for flere assistenter på kveldstid på sterilsentralen. Dette kan vi nå unngå. En fantastisk god innsats av alle involverte! sier Rastum.

God overgang: Vi har fått nye måter å jobbe på, men det har gått utrolig bra å innføre det. Jeg er imponert! Alle er så glad for dette, sier Gunn Olaug Mæland Kvalvåg.