Innovasjon og utvikling
– med pasienten i sentrum

Sykehusets arbeid med nye arbeidsprosesser og teknologi som understøtter disse,
har gjort Haraldsplass til et av de mest moderne sykehusene i Norge.
 

Blant annet har sykehuset investert i lettvekts-IT som henter informasjon fra de
tunge kildesystemene og gjør dem tilgjengelige der klinikerne trenger det.
Systemet vil også lette intern kommunikasjon og samhandling.

Andre investeringer inkluderer utstyr som overfører vitale data rett inn i
kurvesystemet vil redusere behovet for manuelle registreringer,
fullautomatisk senge- og madrassvaskemaskin og rørpost fra akuttmottak
til laboratoriet.

Haraldsplass er pilotsykehus i Helse Vest for digitaliserte løsninger som
tilrettelegger for informasjon og kunnskapsdeling. I stedet for å åpne
mange ulike systemer, sammenstillesinformasjon fra ulike systemer
i én arbeidsflate. Denne vil også være tilgjengelig på mobile enheter,
og dermed vil helsepersonell ha tilgang til oppdatert og viktig
informasjon der den behøves. Dette vil gi mer riktig bruk av tiden med
pasientene,bedre samhandling internt og enda bedre kvalitet i behandlingen.
 
- Vi har gledet oss veldig til dette. Nå får vi bedre oversikt over
visittprioritering og utreise, og vil bruke den elektroniske tavlen
i samhandling med legene, sier sykepleier og assisterende 
avdelingsleder Eli Merethe Gimme
stad.
 
Løsningen som innføres på Haraldsplass, i samarbeid med Helse Vest IKT,
viletter hvert også komme til de andre sykehusene i regionen. Slike
samarbeid om innføring av ny teknologi er viktig for å finne de
gode løsningene for fremtidens sykehus.
 
Å samle kritisk informasjon fra ulike systemer gjøre det lettere
for leger, sykepleiere, portører og andre å ha oversikt over pasientene
og fordele arbeidsoppgaver seg imellom. I tillegg er alle medarbeiderne
utstyrt med smarttelefon, som det andre sykehuset i landet.

 

 

Pilotsykehus

- Vi har gledet oss veldig til dette. Nå får vi bedre oversikt over visittprioritering og utreise, og vil bruke den elektroniske tavlen i samhandling med legene, sier Eli Merethe Gimmestad.

 

 – Nå har vi mye bedre oversikt over alle pasientene i sann tid og kan planlegge dagen bedre,
sier seksjonsoverlegeTor Øystein Rundén og avdelingsleder Kari Haugstad Bengtson ved
kirurgisk/ortopedisk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 

 – Nå har vi mye bedre oversikt over alle pasientene i sann tid og kan planlegge dagen bedre,
sier Cecilie Evensen,Torill Andersen og Ingrid Bjørkhaug på Medisin 3 ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 

Haraldsplass er pilotsykehus i Helse Vest for digitaliserte løsninger som tilrettelegger
for informasjons- og kunnskapsdeling – gjennom et samarbeid med Helse Vest IKT og
program Alle Møter. Helsepersonell får nå oversikt over viktig info i én arbeidsflate,
i stedet for å åpne mange ulike systemer.