Det nye hovedbygget erstatter tradisjonelle sykehuskorridorer med åpne fellesarealer og effektiv logistikk og inneholder; nye sengeavdelinger, nytt akuttmottak, ny hovedinngang, fem etasjer, 170 nye senger, flertallet på enerom Brutto areal er 14 200 m2. 

 

 

Sykehuset har benyttet denne anledningen til å se på utformingen av bygget i sammenheng med utvikling av organisasjonen.

Omfattende rehabilitering av eksisterende bygningsmasse planlegges også som en del av “Nye Haraldsplass" prosjektet.

Det var en historisk milepæl for både pasienter og ansatte da det nye hovedbygget kunne tas i bruk 15. oktober. Overflytting av avdelinger og pasienter foregikk over to dager, og ble markert på høytidelig vis. 

Første pasient over i nytt bygg ble Bjørn Eknes, som var kjempefornøyd med å komme på nytt og flott pasientrom. Avdelingsleder Kari Bengtson klipper høytidelig snoren på vei inn i det nye bygget og avdelingen. 

 

Anny Sognnes (67) ble første pasient i nytt akuttmottak. Her får hun blomsterhilsen fra avdelingsleder Kari Estensen og klinikkdirektør Åse Therese Nordstrønen ved Medisinsk klinikk.

- Håper dere får god nytte av nytt og flott sykehus. Jeg ønsker dere hell og lykke i nye lokaler, sier Sognnes.

 

Tina Louise Karlsbakk og Ann Kristin Valland tok vel i mot hjerte- og lungepasientene som kom i 3. etg. resepsjonen for registrering til Medisin 3. 

 

Bjarte Kjellevold var første pasient fra Medisin 3 som flyttet fra gammelt til nytt bygg og er strålende fornøyd. 

- Dette er jo et eventyr, jeg får rene hotellfølelsen her, sier Kjellevold.

 

Noen pasienter var spreke nok til å kunne gå over gangbroen til nytt bygg på egen hånd, med litt hjelp fra helsepersonell. 

 

Resepsjonen i det nye sykehuset er nå åpen og lett tilgjengelig i foajeen ved hovedinngangen. Fra venstre Mariana Perdomo Bracamonte og Edel Abrahamsen. 

 

Haraldsplass Diakonale Sykehus har hatt stor medieoppmerksomhet rundt det nye hovedbygget og inviterte til en omvisning før innflytting. 

Adm. direktør Kjerstin Fyllingen forteller hvordan sykehuset har jobbet med arbeidsprosesser, ny teknologi og nytt bygg i sammenheng. Her sammen med sykepleier Christine Tertnes Løvmo og TV Vest Hordaland inne på et nytt pasientrom med moderne medisintraller. 

Spesialsykepleier Henriette Gamlem demonstrerer hvordan innføring av moderne medisintraller vil bidra til bedre bruk av tiden med pasientene og mer involvering av pasienten i behandlingen. 

 

På Haraldsplass støtter ny teknologi opp om nye arbeidsprosesser. Resultatet er bedre samhandling internt, og bedre flyt i tjenestetilbudet til pasientene. Haraldsplass er pilotsykehus i Helse Vest for digitaliserte løsninger som tilrettelegger for informasjons- og kunnskapsdeling – gjennom et samarbeid med Helse Vest IKT. Helsepersonell får nå oversikt over viktig info i én arbeidsflate, i stedet for å åpne mange ulike systemer. Her viser seniorradgiver Malene Torsvik og IT-sjef Terje Johannesen frem løsningen til et engasjert pressekorps.

 

Haraldsplass var tidlig ute med å sette inn erfarne overleger i mottak, som har gitt svært gode behandlingsforløp for pasientene. Sykehuset er nå rustet til å ta imot flere pasienter, i nye lyse og oversiktlige lokaler og store mottaksrom. Her forteller avdelingsleder Kari Estensen om konkrete endringer til lokale medier. 

 

Adm. direktør Kjerstin Fyllingen viser stolt frem det nye sykehuset, og påpeker til at dette er mye mer enn en ny moderne bygning. Her har det vært fokus på sammenhengen mellom nytt bygg, arbeidsprosesser, og innføring av ny teknologi helt siden bygget var på tegnebrettet. 

Haraldsplass Diakonale Sykehus sitt nye hovedbygg ligger nå lett tilgjengelig fra Årstadveien. Arkitekturen gir et varmt og moderne uttrykk for sykehuset ved Ulrikens fot.
Foto av nytt bygg: C.F. Møller Architects, Fotograf Jørgen True.