Organisasjonskart Haraldsplass Diakonale Sykehus

Avdelinger i Kirurgisk klinikk: 

 • Kirurgisk ortopedisk sengepost
 • Kirurgisk poliklinikk
 • Mottakspoliklinikk
 • Operasjonsavdeling
 • Ortopedisk poliklinikk

 

Avdelinger i Medisinsk klinikk: 

 • Akuttmottak
 • Geriatrisk poliklinikk
 • Medisin 1 (Sunniva senter, lindrende behandling)
 • Medisin 2
 • Medisin 3
 • Medisinsk intensiv postoperativ (MIPO)
 • Medisinsk poliklinikk
 • Observasjonspost

Avdelinger i Klinikk for medisinsk diagnostikk og fellestjenester: 

 • Avdeling for merkantile tjenester
 • Frivilligheten
 • Kjøkken og kantine
 • Laboratorium
 • Prestetjeneste
 • Radiologisk avdeling
 • Rehabiliteringstjenester
 • Renhold og logistikk
 • Teknisk avdeling

Ledergruppen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus består av:

Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen 
Viseadministrerende direktør, Fagdirektør Petter Thornam
Økonomidirektør Vidar Solheim
Direktør for innovasjon, Teknologi og Utvikling Gunbjørg Smedsvig
Klinikkdirektør, kirurgisk klinikk Frank Olsen
Klinikkdirektør, medisinsk klinikk Åse Therese Nordstrønen 
Klinikkoverlege, medisinsk klinikk Martina Moter Erichsen
Klinikkdirektør, medisinsk diagnostikk og fellestjenester Roger Sørheim
HR direktør Terje Flotve
Kommunikasjonssjef Ingrid Færøyvik
Rådgiver Linda Rykkel