Norges mest moderne sykehusBYGG

-  Offisiell åpning av nytt hovedbygg var en historisk milepæl for sykehuset i 2018, muliggjort gjennom enestående innsats og tverrfaglig samarbeid.

Med ny teknologi og et kontinuerlig fokus på forbedring, ønsker vi å legge enda bedre til rette for helhetlig pasientbehandling i tiden fremover.

Administrerende direktør

Kjerstin Fyllingen

Kvalitetsløft

Etter mange år i gamle bygg med flersengsrom, kan vi nå tilby pasientene enerom med flott utsikt. Travle korridorer er erstattet av rolige tun med korte avstander, og lukkede vaktrom er erstattet av åpne arbeidsstasjoner med tilgjengelig personale. På enerom kan mer av behandlingen nå foregå på rommet, der pasienten kan få en mer aktiv rolle. Åpne fellesarealer gir lys og tilgjengelighet, og en fellesstue gir mulighet for pasienter og pårørende å møtes. Dette er gode kvaliteter, som pasientene våre setter pris på.

 

Pilotsykehus for digitaliserte løsninger

Færre helsekroner og forventet aktivitetsvekst krever utvikling. Vi må jobbe smartere, ikke bare løpe fortere. Vi har jobbet målrettet med innovasjon og teknologiske løsninger helt siden sykehuset var på tegnebrettet. Vi så på sammenhengen mellom arbeidsprosesser, nytt bygg og innføring av ny teknologi med fokus var på å finne de gode løsningene for pasienter og ansatte.

Nå er vi pilotsykehus i Helse Vest, for digitaliserte løsninger som tilrettelegger for informasjon og kunnskapsdeling. I stedet for å åpne mange ulike systemer, sammenstilles informasjon fra ulike systemer i én arbeidsflate. Denne vil også være tilgjengelig på mobile enheter, og dermed vil helsepersonell ha tilgang til oppdatert og viktig informasjon der den behøves. Dette vil gi mer riktig bruk av tiden med pasientene, bedre samhandling internt og enda bedre kvalitet i behandlingen.

Løsningen som innføres på Haraldsplass, i samarbeid med Helse Vest IKT, vil etter hvert også komme til de andre sykehusene i regionen. Slike samarbeid om innføring av ny teknologi er viktig for å finne de gode løsningene for fremtidens sykehus.

 

 

 

 

Helsetjenester av topp kvalitet

Samtidig er det kvaliteten i helsetjenestene som teller for pasientene – og nasjonale målinger viser at sykehuset leverer helsetjenester av topp kvalitet. Eksempelvis har Haraldsplass kraftig redusert antall pasientskader, antibiotika bruk og har få korridorpasienter. Sykehuset har jobbet systematisk og godt med omstilling og kvalitetsarbeid over tid, og det gir resultat.

 

Helhetlig pasientbehandling

For pasientene er det møtet mellom mennesker som er viktigst når de vurderer kvaliteten på helsetilbudet vårt. I 2017 har vi fortsatt arbeidet med å sikre helhetlig pasientbehandling gjennom god kommunikasjon, tverrfaglig tilnærming og gode pasientforløp. Våre dyktige fagfolk og medarbeidere har et godt og felles engasjement for pasientbehandling med kompetanse og hjertevarme. Samtidig er det slik at vi kan alltid bli bedre, og at vi må strekke oss og utvikle oss.

Fremover blir kvaliteten på tilbudet vårt enda viktigere. Vi må evne å endre oss i takt med pasientenes krav og forventninger.

Visjonen vår er klar: Vi skal bidra til livsmestring, helse og lindring – for pasienter og pårørende. Vi kan ikke gjøre alle friske, men vi skal bidra til å gjøre det enklere å håndtere livssituasjonen. Vårt største fortrinn i dette arbeidet er vår størrelse – vi er ikke for store, og ikke for små. Kortere linjer, og en optimal miks av faggrupper/kompetanse gir oss gjennomføringskraft når vi skal videreutvikle behandlingstilbudet til beste for pasienten.

I tillegg til den økonomiske informasjonen, finner du i denne rapporten en god oversikt over tilbudet vårt. 

God lesning!