Historisk merkedag for Haraldsplass

Helse- og omsorgsminister Bent Høie la ned grunnsteinen til nytt hovedbygg

Grunnsteinsnedleggelse

- Det er et utrolig løft som gjøres gjennom dette bygget for Haraldsplass Diakonale Stiftelse og sykehuset.

Det vitner om en positiv tro på fremtiden og fortsatt utvikling av helsetjenesten.

- Helse- og sosialminister Bent Høie

– Den diakonale stiftelsen og ideelle delen av helsetjenesten ser nye behov, nye pasienter og brukere med behov og har hele veien lagt foran og utviklet tjenestene. Det er jeg sikker på også vil skje i fremtiden, ikke minst med bygget her og lokaliseringen som blir en utrolig sterk og tung nasjonal helseklynge i området.

Winston Churchill sa en gang; «Først former vi byggene og så former byggene oss». Det tror jeg det er mye klokt i; Om hvordan vi har det rundt oss, hvordan vi tar imot pasientene, hvilket bygg man kommer inn i, hvilket rom man får bo på. At det er noe fint og moderne som skaper en god atmosfære. Det forteller også noe om hvilke verdier man legger vekt på. Jeg gratulerer så mye med dagen og ønsker lykke til!, sa Høie.

Bent Høie sørger for at grunnsteinen legges trygt på plass.

Helseministeren applauderer de frivillige

- Jeg synes vi skal gi en ekstra applaus til den frivillige gjengen i grønne klær. De representerer det jeg mener er det aller, aller flotteste med den måten vi tenker på her; nemlig å mobilisere frivillige til å være med inn i sykehuset for å sørge for at pasientene finner frem, får noen å snakke med, får en hånd å holde i og er til stede hele veien!

Diakonisse Bjørg Sundsøy og adm. direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse Jørn-Henning Theis.

NRK Hordaland og Bergens Tidende var til stede for å dekke begivenheten. Her er BT journalist i samtale med adm. direktør Kjerstin Fyllingen og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De frivillige fikk en ekstra applaus fra helseministeren.  

Innholdet i grunnsteinen

Inne i grunnsteinen ligger byggetegningene, dagens utgave av Bergens Tidende, Bergensavisen, Dagen og Vårt Land, to forskningsartikler, en Bibel, et diakonissekors og en eske med dagens biomedisin for å signalisere hva som var nytt i 2017.

Forstanderinne Rollaug Waaler klargjør innholdet i grunnsteinen. Bronseskrinet inneholder byggetegningene, dagens Bergens Tidende, og Vårt Land, en Bibel, et diakonissekors, to forskningsartikler og en eske med dagens biomedisin for å signalisere hva som var nytt i 2017.

Dagen ble feiret med kake.