Organisasjonskart Haraldsplass Diakonale Sykehus

Ledergruppen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus består av:

Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen 
Viseadministrerende direktør, fagdirektør Petter Thornam
Økonomidirektør Vidar Solheim
Organisasjonsdirektør Gunbjørg Smedsvig
Klinikkdirektør, kirurgisk klinikk Torbjørn Nedrebø
Klinikkdirektør, medisinsk klinikk Åse Therese Nordstrønen 
Klinikkoverlege, medisinsk klinikk Micaela Thierley
Klinikkdirektør, medisinsk diagnostikk og fellestjenester Roger Sørheim
HR direktør Terje Flotve
Kommunikasjonssjef Ingrid Færøyvik
Rådgiver Linda Rykkel