Organisasjonskart Haraldsplass Diakonale Sykehus

Ledergruppen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus består av:

Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen 
Fagdirektør Petter Thornam
Økonomidirektør Vidar Solheim
Organisasjonsdirektør Gunbjørg Smedsvig
Klinikkdirektør kirurgisk klinikk Torbjørn Nedrebø
Klinikkdirektør medisinsk klinikk Åse Therese Nordstrønen 
Klinikksjef medisinsk diagnostikk og fellestjenester Roger Sørheim
Kommunikasjonssjef Ingrid Færøyvik
Klinikkoverlege medisinsk klinikk Micaela Thierley
Rådgiver Linda Rykkel